Metoda projektu na matematyce

Wstęp

Metoda projektu na matematyce


„ Powiesz – zapomnę,
pokażesz – zapamiętam,
przeżyję, doświadczę – zrozumiem.”


Do nowych metod nauczania należą metody aktywizujące, które zakładają aktywność ucznia w procesie dydaktycznym. W literaturze fachowej spotkać się można z kilkoma rodzajami takich metod, które dobrze sprawdzają się na godzinach wychowawczych czy przedmiotach humanistycznych. Są to metody typu: burza mózgów, metaplan, metoda przypadków, grupy zadaniowe... Jednak metody te nie są najlepsze do zastosowania na lekcjach matematyki.

W materiale tym interdyscyplinarną metodą polecaną do stosowania na lekcjach matematyki jest metoda projektu.

Najważniejszymi cechami metody projektu są:
  • zerwanie z zasadą dominacji nauczyciela,
  • samodzielne planowanie i przeprowadzanie pracy przez uczniów,
  • uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów,
  • zdobywanie wiedzy z jednoczesnym jej wykorzystaniem w praktyce,
  • korzystanie z różnych źródeł informacji,
  • interdyscyplinarność.
W dalszej części artykułu przykładowo opisana jest realizacja projektu o temacie ogólnym "Procenty wokół nas". Projekt ten przeprowadzony został w III klasie gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach. Przy jego realizacji uczniowie mieli pole do popisu, ale i trudne zadanie. Po pierwsze musieli sami podzielić się na grupy, w których mieli pracować, po drugie sami wybierali szczegółowy temat dotyczący procentów, którym się zajmowali. Jeżeli chodzi o dobór w grupy okazało się, że młodzież jest zgrana (a może już dość dorosła) i dobrała się wspaniale. Zaskakująca natomiast była różnorodność tematów wybranych przez grupy. Młodzież procenty znalazła w różnych dziedzinach życia. W trakcie realizacji projektu pojawiły się takie tematy jak:
  • Przychodnie i zdrowie.
  • Zanieczyszczenie środowiska przez samochody oraz sposoby jego ograniczenia wykorzystujące nowoczesne źródła napędu.
  • Przyrost naturalny w Czechowicach – Dziedzicach, Bielsku – Białej, Pszczynie i Cieszynie.
  • Zużycie wody w Czechowicach – Dziedzicach.
Po wyborze grup i tematów uczniowie podpisali z nauczycielem kontrakt, w którym przedstawione zostały obowiązujące terminy, zasady pracy, formy realizacji i sposoby oceniania grup.
Autor: Katarzyna Gandorska
nauczycielka matematyki w Czechowicach-Dziedzicach