Praca z krzyżówką utrwalającą materiał

Konspekt lekcji

Konspekt lekcji dla klasy II liceum z krzyżówką bazującą na wiedzy z zakresu I i II klasy LO


CZAS: 45 minut


ZAANGAŻOWANIE: Kopia krzyżówki przygotowana dla każdej pary uczniów.


CELE LEKCJI:
 • Praca w grupach.

 • Komunikowanie się.

 • Wzajemne uczenie się.

 • Twórcze rozwiązywanie problemów

 • Utrwalenie poznanej wiedzy matematycznej

 • Posługiwanie się literaturą fachową.

PRZEBIEG LEKCJI:
 1. Nauczyciel rozdaje każdej parze uczniów kopię krzyżówki (załącznik).

 2. Uczniowie rozwiązują hasła. Nauczyciel w tym czasie chodzi po klasie obserwując pracę uczniów i służąc pomocą (naprowadza, a nie rozwiązuje poszczególne hasła).

 3. Porównujemy otrzymane hasło.

 4. Zadanie pracy domowej:

  Jakie liczby nazywamy doskonałymi? Jakie ciekawostki wiążą się z tymi liczbami? Podaj źródło, z którego korzystałeś w trakcie poszukiwań.

 5. Podsumowanie lekcji.

  Czy lekcja była ciekawsza od typowej lekcji powtórzeniowej? Co nam się podobało, a co sprawiało kłopoty podczas tych zajęć? Co wynieśliśmy z lekcji?
Autor: Renata Gołębiowska
nauczycielka liceum ogólnokształcącego