Metoda projektu na matematyce

Materiał dotyczy nowych metod nauczania na lekcjach matematyki. Metody aktywizujące zakładają aktywność ucznia w procesie dydaktycznym. Dzięki nim uczniowie łatwiej i efektywniej przyswajają wiedzę (zgodnie z cytatem: „Powiesz – zapomnę, pokażesz – zapamiętam, przeżyję, doświadczę – zrozumiem”).
Artykuły

Metoda projektu na matematyce

Materiał dotyczy nowych metod nauczania na lekcjach matematyki. Metody aktywizujące zakładają aktywność ucznia w procesie dydaktycznym. Dzięki nim uczniowie łatwiej i efektywniej przyswajają wiedzę (zgodnie z cytatem: „Powiesz – zapomnę, pokażesz – zapamiętam, przeżyję, doświadczę – zrozumiem”).

Drama na lekcjach

Drama należy do metod aktywizujących i polega na przyswajaniu treści kształcenia poprzez przeżycie, doświadczenie i zabawę. Podobnie jak inne metody aktywizujące ma ona ogromne znaczenie w procesie nabywania umiejętności przez uczniów. Zapoznaj się z podstawowymi wiadomościami na temat dramy.

Przykazania dla dobrego nauczyciela matematyki

Jaki powinien być dobry nauczyciel matematyki? Prezentowany w artykule "dekalog" pomoże znaleźć odpowiedź na to pytanie...