Graniastosłupy

Graniastosłup prawidłowy czworokątny

Graniastosłupem prawidłowym czworokątnym nazywamy graniastosłup, którego podstawą jest kwadrat, a jego ściany boczne są przystającymi (równymi) prostokątami. a - krawędź podstawy,
H - wysokość graniastosłupa,
c - przekątna podstawy,
d - przekątna graniastosłupa,
x - przekątna ściany bocznej
α - kąt nachylenia przekątnej graniastosłupa do podstawy,
β - kąt pomiędzy krawędzią boczną i przekątną graniastosłupa.


Pole powierzchni

podstawy

bocznej

całkowitej

Pp = a2

Pb = 4a · H

Pc = 2Pp + Pb
Pc = 2a2 + 4a · H

Objętość

V = Pp · H,  V = a2 · H

Autor: Sylwia Welka
praca powstała w ramach konkursu "Z Internetem za pan brat"