czyli co każdy Europejczyk o Euro wiedzieć powinien

1 stycznia Euro, stosowane dotychczas w transakcjach bezgotówkowych, weszło do normalnego obiegu. Narodowe waluty w krajach Eurolandu zostały ostatecznie wycofane z obiegu po krótkim okresie przejściowym 28 lutego 2002.

Przygotowaliśmy dla Was specjalny quiz poświęcony nowej, EUROpejskiej walucie. Przekonaj się, ile wiesz o Euro!

 1. Ile krajów wchodzi w skład europejskiej unii walutowej?
  10
  12
  15
 2. Który z wymienionych krajów nie jest członkiem europejskiej unii walutowej?
  Finlandia
  Szwecja
  Grecja
 3. Jaka jest oficjalna nazwa europejskiej unii walutowej?
  Europejska Unia Monetarna
  Europejska Unia Walutowa
  Unia Gospodarcza i Walutowa
 4. Kiedy banknoty i monety euro zostały wprowadzone do obiegu?
  31 grudnia 2001 r.
  1 stycznia 2002 r.
  1 lipca 2002 r.
 5. Ile nominałów banknotów euro zostało wprowadzonych do obiegu?
  7
  8
  10
 6. Ile nominałów monet euro zostało wprowadzonych do obiegu?
  7
  8
  10
 7. Jaka jest najwyższa wartość nominalna monety Euro?
  5 euro
  2 euro
  1 euro
 8. Jaka jest najwyższa wartość nominalna banknotu euro?
  100 euro
  500 euro
  1000 euro
 9. Jaka jest najniższa wartość nominalna banknotu euro?
  1 euro
  5 euro
  10 euro
 10. Jaka jest najniższa wartość nominalna monety Euro?
  1 cent
  5 centów
  1 euro
 11. Jaki jest oficjalny kod walutowy euro?
  EU
  EUR
  EURO
 12. Czy monety euro będą identycznie wyglądały we wszystkich krajach członkowskich unii walutowej?
  Tak
  Nie
 13. Czy banknoty euro będą identycznie wyglądały we wszystkich krajach członkowskich unii walutowej?
  Tak
  Nie
 14. Czy począwszy od 1 stycznia 2002 r. w krajach członkowskich unii walutowej będzie można regulować rachunki przy pomocy banknotów i monet euro?
  Tak
  Nie
 15. Do którego roku banki krajów UE (europejskiej unii walutowej) będą wymieniały waluty narodowe na euro?
  2010 r.
  2005 r.
  2012 r.
 16. Europejski Bank Centralny ma swoją siedzibę w:
  Brukseli
  Luksemburgu
  Frankfurcie nad Menem
 17. W jakim państwie waluta euro jest również urzędową jednostką pieniężną?
  Isladia
  San Marino
  Szwajcaria
 18. Kto został I Prezesem Europejskiego Banku Centralnego?
  Wim Duisenberg
  Helmut Kohl
  Javier Solana
 19. Jak strona na monetach euro jest wspólna?
  awers
  rewers
 20. Co nie jest motywem graficznym banknotów euro?
  okna
  zamki
  mosty
 21. Jaka data wprowadza euro jako jedyny środek płatniczy w Unii Gospodarczej i Walutowej?
  1 stycznia 2002 r.
  1 sierpnia 2002 r.
  1 stycznia 2003 r.